Köpvillkor

Köpvillkor vid köp av kurs/utbildning hos MyBeauty Clinic.

Utbildning hos MyBeauty Academy

Anmälan till utbildning hos MyBeauty Academy sker via www.mybeautyacademy.se eller e-post till [email protected].

Anmälan är bindande och kan återtas enligt gällande regler om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi Konsumentlagstiftningen. Först när bokningsbekräftelse via e-post skickats från MyBeauty Academy är du garanterad en plats vid önskat utbildningstillfälle om utbildningsavgiften betalas in enligt fakturan som skickas i ett separat e-postmeddelande.

Datum för utbildningar hos MyBeauty Academy finns angivna på www.mybeautyacademy.se

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din kurs genom att:

  • Meddela MyBeauty Academy via e-post till [email protected] inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelsen att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning ska lämnas skriftligen via e-post.
  • Meddelandet om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgifter om vilken utbildning och datum ångerrätten avser.
  • Vid avbokning av utbildningen enligt reglerna om ångerrätt ovan har du rätt att återfå hela kursavgiften.

Vid avbokning från dag 15 efter bokningsbekräftelsens datum gäller inte ångerrätten.

Anmälan är bindande dock gäller ångerrätten enligt ovan.

 

OBS! Om datum för kursstart infaller under ångerfristen, anses kursen påbörjad & hela kursavgiften skall betalas i sin helhet.

Frånvaro

Om du uteblir från ett utbildningstillfälle av annan anledning än angivna ovan, är tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Särskilda skäl

Om du avbryter eller inte kan delta på en utbildning hos MyBeauty Academy på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg (inklusive Covid-19) eller annan jämförbar styrkt anledning som du inte kunnat förutse (olycka, nära anhörigs sjukdom) erbjuds du att ändra datum för utbildningen.

 

Utebliven betalning

Om du valt att betala kursavgiften via PG eller BG sänds en påminnelse om inbetalning inte är verifierad enligt senaste datum för inbetalning på fakturan. Betalas inte påminnelsen inom angiven tid sänds fakturan vidare till inkasso.

 

Inställd / flyttad utbildning

MyBeauty Academy förbehåller sig rätten att ställa in datum för utbildningen med 14 dagars framförhållning vid icke förutsedda händelser som sjukdom eller olycka. MyBeauty Academy är inte skyldiga att uppge orsaken till ändringen av utbildningsdatum . Vid akut sjukdom hos utbildare kan utbildningen behöva flyttas senast 24 timmar före kursstart. Vid ändring i utbildningstillfälle meddelas du via e-post.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du inte försäkrad till och från kurslokalen, du måste själv se till att du är försäkrad till och från samt under kurstillfället.

 

Betalning

Du välja att betala din utbildning via

  • Faktura med Bank- eller PlusGiro
  • Del/avbetalning via Medical Finance
Vi utbildar i
  • Fillers och Botox för legitimerad sjukvårdspersonal
  • 3D Microblading för personer utan särskild behörighet

Fyll i formuläret nedan och slutför din anmälan

Uppgifter

Fyll i dina personliga kontaktuppgifter nedan.

Förtagsinformation

Fyll i uppgifterna nedan om du har ett företag du vill fakturera genom.

Kursinformation

Fyll i vilken kurs du vill anmäla dig till.