Köpvillkor

Köpvillkor vid köp av kurs/utbildning hos MyBeauty Clinic.

Kursanmälan MyBeauty Academy

Anmälan till en kurs sker via vår webbplats www.mybeautyacademy.se eller via mail. Anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi Konsumentlagstiftningen.

Kursavgift och betalning = bokad plats

Tidpunkt för kursstart är angivna på hemsidan webbplats www.mybeautyacademy.se. Du anmäler dig genom att boka en plats. Du kan betala via faktura/BankGiro.

Din plats bekräftas via mail, där får du även information om hur du betalar till MyBeauty Academy.

 

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din kurs genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelsen att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen och via e-post.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken kurs du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt ovan har du rätt att återfå hela kursavgiften.

 

Föravbokning från dag 15 och framåt gäller inte ångerrätten.

Anmälan är bindande dock gäller ångerrätten enligt ovan.

OBS! Om datum för kursstart infaller under ångerfristen, anses kursen påbörjad & hela kursavgiften skall betalas i sin helhet.

 

Särskilda skäl

Om du avbryter en kurs på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar styrkt anledning som du inte kunnat förutse (olycka, nära anhörigs sjukdom), kan du boka om dig till ett nytt kursdatum.

 

Om betalning av kursavgift uteblir 

Vi sänder en påminnelse om kursavgiften ej är betald (om du valt att betala med BankGiro). Om påminnelsen ej betalas inom avgiven tid sänds fakturan till inkasso.

 

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

 

Inställd kurs

Måste kursen ställas in p g a sjukdom, olycka eller annan oförutsedd händelse bokas kursdeltagaren in till ett nytt kurstillfälle. Kursdeltagaren kontaktas via mail.

 

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du inte försäkrad till och från kurslokalen, du måste själv se till att du är försäkrad till och från samt under kurstillfället.

 

Covid-19 

De som ej kan närvara vid anmäld kurs på grund av covid-19 behöver inte styrka sin sjukdom med läkarintyg utan flyttas till nästa kurstillfälle.

 

Betalning

Du välja att betala din kurs via

  • Faktura, Bank- eller PrivatGiro
Anmäl dig till utbildning

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med info och slutför din anmälan.

Vi utbildar i
  • Fillers och Botox för legitimerad sjukvårdspersonal
  • 3D Microblading för personer utan särskild behörighet
Relevant information