Hyalase – det viktigaste läkemedlet vid akuta komplikationer

Hyalase (Hyaluronidase) är ett nödvändigt licensläkemedel som måste finnas på varje klinik i händelse av akuta komplikationer där fyllmedel av Hyaluronsyra (HA) omedelbart måste lösas upp (tex ocklusion) för att förhindra bestående lesioner och återställa cirkulation. Hyaluronidase består av enzymer som katalyserar nedbrytningen av Hyaluronsyra och det enda läkemedlet som kan lösa upp den populära […]