Hyalase – det viktigaste läkemedlet vid akuta komplikationer

Hyalase (Hyaluronidase) är ett nödvändigt licensläkemedel som måste finnas på varje klinik i händelse av akuta komplikationer där fyllmedel av Hyaluronsyra (HA) omedelbart måste lösas upp (tex ocklusion) för att förhindra bestående lesioner och återställa cirkulation. Hyaluronidase består av enzymer som katalyserar nedbrytningen av Hyaluronsyra och det enda läkemedlet som kan lösa upp den populära sockermolekylen. På våra utbildningar hos MyBeauty Acedemy ger vid dig redskap – såväl praktiska som teoretiska – för att du ska känna dig trygg vid användande av Hyalase.

Hyaluronidase (verksam substans) är ett läkemedel som inom estetiska injektionsbehandlingar används vid akuta komplikationer i syfte att bryta ner fillermaterialet Hyaluronsyra och ska finnas tillgängligt på kliniken när man injicerar Hyaluronsyrebaserade produkter. Hyalase är licensierat vilket innebär att läkemedlet inte är godkänt i Sverige. Det finns inga andra generika eller alternativa behandlingar för att bryta ner HA. För att ett apotek ska få tillstånd att sälja läkemedlet måste klinikens ansvariga läkare ansöka om tillstånd hos Läkemedelsverket via e-tjänsten KLAS och tillstånd kan beviljas efter särskild prövning.

Användningen av Hyalase bör vara restriktiv och inte ett förstahandsalternativ vid oönskade visuella resultat eftersom det inte är godkänt för användning vid estetiska indikationer. Istället bör varje injektionsbehandlare arbeta förebyggande genom att anpassa sin injektionsteknik, använda rätt material för rätt område och indikation, injicera färre milliliter filler och istället bygga upp önskat resultat och regelbundet utvärdera behandlingarna för att undvika akuta komplikationer och oönskade resultat.

Vid en kärlockklusion som beror på ett yttre tryck av ett blodkärl eller vid injektion av filler direkt i ett kärl kan svåra komplikationer uppstå som exempelvis till blindhet, nekros eller stroke. Komplikationen kan uppkomma omedelbart i samband med behandlingen i behandlingsområdet vid en lokal blockering. Symptom på komplikationer kan också visa sig i efter behandlingen och i ett annat område än det som behandlats, exempelvis om en fillerpropp flyttar sig med blodbanans flöde eller backat i kärlet beroende på vilket tryck fillern injiceras med.  Beroende på var proppen fastnar uppkommer symptom beroende på var och hur fillern blockerar cirkulationen.

Vid akuta komplikationer orsakat av fyllmedlet Hyaluronsyra är Hyalase oundvikligt och det primära läkemedlet som används för att bryta ner fillern. Vidare är Hyalase ett läkemedel med hög potens som i värsta fall kan ge svåra allergiska reaktioner som anafylaxi men även  erytem, urtikaria och angioödem. Hyalase är kontraindicerat att använda vid vissa sjukdomstillstånd och för vissa patienter på grund av interaktioner med andra läkemedel. Vid allergi mot geting- eller bistick ger Hyalase en ökad risk för allergiska reaktioner eftersom giftet från vissa stickande insekter kan innehålla Hyaluronidas och kan ha kan skapa en sensibilisering hos dessa individer.

Innan behandling, om läget inte är urakut, ska ett intrakutant pricktest / allergitest alltid utföras och utvärderas efter 20-30 minuter. Efter en behandling med Hyalase uppstår ofta rodnad, blåmärken (hematom), svullnad och/eller klåda. Det finns alltid en risk för ärrbildning, håligheter eller gångar och fickor i vävnaden vilket kan ge oönskade resultat i samband med en ny fillerbehandling. Av den anledningen är det viktigt att avvakta ny behandling och låta hudens läkningsprocess och återställande ta den tid som behövs.

Fillerprodukter har olika fysikaliska egenskaper som påverkar möjligheten till nedbrytning med Hyalase och i vissa fall kan Hyaluronidas bryta ner vår egen, naturliga, HA framför Hyaluronsyre-filler utifrån ett flertal faktorer: Partiklarnas utseende och storlek, mängden av korslänkning (BDDE) och Hyaluronsyrakoncentrationen.

Vissa resultat ses omedelbart efter injektionen av Hyalase, men för vissa mer tvärbundna och täta material kan det ta längre tid innan effekten syns. Det är inte ovanligt att behandlingen behöver upprepas för fullgott resultat.

På våra utbildningar i Hyaluronsyrebaserad filler kommer förmedlar vi den information som behövs för att du ska känna dig helt trygg i hanteringen av eventuella komplikationer, hur du kan förmedla information till din kund på ett bra sätt och skapa ett förtroende för dig i din professionella yrkesroll som legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare i samband med injektionsbehandlingar.

 

Välkommen att skicka din anmälan redan idag eller kontakta oss för mer information.


Komplikationshantering ingår i alla utbildningar vid MyBeauty Academy för legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Vi följer Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar och rekommenderade råd och riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. (Vi rekommenderar alla som arbetar med injektionsnbehandlingar att certifiera sig hos Estetiska injektionsrådet)

Facebook
Twitter
LinkedIn

MyBeauty Academy utbildar enbart sjuksköterskor, tandläkare och läkare i Stockholm och Göteborg. För oss är det viktigt att alltid ligga
i framkant och vara pålästa inom vår bransch och i vårt ämne. Det gör att våra elever kan lita på att vi erbjuder de bästa
utbildningarna som finns på marknaden just nu.

Kort om My Beauty Academy

MyBeauty Academy ingår i koncernen MyBeauty Clinic. Samtliga våra verksamheter genomsyras av hög kvalitet som röd tråd genom allt vi företar oss – från vårt personliga bemötande, i valet av produkter och i våra behandlingar.

Senaste inlägg

Vi utbildar i
  • Fillers och Botox för legitimerad sjukvårdspersonal
  • 3D Microblading för personer utan särskild behörighet

Fyll i formuläret nedan och slutför din anmälan

Uppgifter

Fyll i dina personliga kontaktuppgifter nedan.

Förtagsinformation

Fyll i uppgifterna nedan om du har ett företag du vill fakturera genom.

Kursinformation

Fyll i vilken kurs du vill anmäla dig till.